Hantering av droger efter oralt canceroperation


Vi respekterar din integritet. Jag hade en delvis hemiglossektomi med nackdissektion och har haft alltför stort saliv sedan dess. Jag undrade när detta kommer att sluta, eftersom det gör det mycket svårt att prata och äta.

Vi respekterar din integritet.

Jag hade en delvis hemiglossektomi med nackdissektion och har haft alltför stort saliv sedan dess. Jag undrade när detta kommer att sluta, eftersom det gör det mycket svårt att prata och äta.

Både submandibulära och sublingala spottkörtlar producerar saliv som töms i munnen. Dessa körtlar är placerade under din käke och tömmer dig till områden strax under tungan i golvet i munnen. En av anledningarna till att du kan ha överdriven saliv efter tungkirurgi kan bero på att kanalerna som förbinder dessa körtlar till munnen i munnen kanske inte fungerar för att styra spyttflödet. Detta borde förbättras med tiden eftersom din kropp läker dessa områden. Kontrollera med din kirurg.

Läs mer i vårdcentralen för oral, huvud och hals.

Senast uppdaterad: 12/3/2007

Lämna Din Kommentar